نرخ تعرفه های صدور احکام فنی و دوره های تخصصی رزم آوران در سال ۱۳۹۷

مسابقات رزم آوران بانوان
مسابقات بانوان رزم آوران استان چهارمحال و بختیاری
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
کمربند رزم آوران
آیین نامه کمربندهای رزم آوران
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷