رئیس کمیته روابط عمومی منصوب شد

رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رئیس کمیته مسابقات منصوب شد
دی ۱۱, ۱۳۹۸
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رئیس ستاد برگزاری مسابقات لیگ منصوب شد
دی ۱۱, ۱۳۹۸