انتصاب سید علی اصغر موسویان به عنوان رئیس کمیته فرهنگی

برگزاری اولین دوره داوری مجازی رزم آوران در سه درجه یک، دو و سه
دی ۲, ۱۳۹۹
انتصاب سرکار خانم مولود اصفهانی به عنوان رئیس روابط عمومی
دی ۲, ۱۳۹۹