اضافه شدن کمربند جدید در خان های رزم آوران

کمربند رزم آوران
مراحل آزمون گام ها در رزم آوران
خرداد ۲۷, ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رزم آوران آقایان
تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رزم آوران آقایان
خرداد ۲۷, ۱۳۹۷