آموزش استقرار پی قلاب (استقرار به حالت پای ضربدری) رزم آوران

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

پی قلاب (استقرار به حالت پای ضربدری)

طریقه ایستادن به حالت استقرار پی قلاب : در این استقرار پاها از قسمت زانو به حالت متقاطع قرار می گیرند ، لبه خارجی هر دو […]