مسابقات بانوان رزم آوران استان چهارمحال و بختیاری

استقرار پی قلاب رزم آوران
پی قلاب (استقرار به حالت پای ضربدری)
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
razmavaran logo
نرخ تعرفه های صدور احکام فنی و دوره های تخصصی رزم آوران در سال ۱۳۹۷
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶