مهر ۱۷, ۱۳۹۶

کوه سان ( استقرار پهلو)

طریقه ایستادن به حالت کوه سان : پس از قیام اولین و اصلی ترین استقراری که باید آموزش داده شود استقرار کوه سان می باشد و […]