مهر ۱۷, ۱۳۹۶

شینتو (نشستن به حالت دوزانو )

طریقه نشستن به حالت شینتو : برای نشستن از حالت قیام وزن بدن بر روی پای راست منتقل می گردد و با خم شدن زانوی پای […]