دوره های تخصصی رزم آوران

فروردین ۱۰, ۱۳۹۷

نرخ تعرفه های صدور احکام فنی و دوره های تخصصی رزم آوران در سال ۱۳۹۷

نرخ تعرفه های صدور احکام فنی و دوره های تخصصی رزم آوران در سال ۱۳۹۷ از سوی انجمن مرکزی رزم آوران جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید. […]