مهر ۱۸, ۱۳۹۶

بارو سان (استقرار کامل)

طریقه ایستادن به حالت بارو سان : بدن کاملا کشیده به سمت بالا و در امتداد پای عقب تر، عضلات شکم در حالت انقباض و لگن […]