پی قلاب (استقرار به حالت پای ضربدری)

پی تاب (استقرار)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
مسابقات رزم آوران بانوان
مسابقات بانوان رزم آوران استان چهارمحال و بختیاری
مهر ۲۰, ۱۳۹۶