پای صحبت استادبزرگ مجید رجایی

نتایج مسابقات قهرمانی کشور 1398 خراسان رضوی - مشهد مقدس
نتایج مسابقات قهرمانی کشور ۱۳۹۸ خراسان رضوی – مشهد مقدس
آبان ۹, ۱۳۹۸
آیین نامه مسابقات نمافن (هنرهای نمایش رزمی)
آبان ۹, ۱۳۹۸