نشست مجازی رؤسای کمیته های استانی رزم آوران برگزار گردید

انتصاب سرکار خانم مولود اصفهانی به عنوان رئیس روابط عمومی
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰
فنکل خان شش رزم آوران
فنکل خان شش رزم آوران
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰