نتایج مسابقات قهرمانی کشور ۱۳۹۸ خراسان رضوی – مشهد مقدس

رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای تهران و کردستان منصوب شدند
مرداد ۵, ۱۳۹۸
پای صحبت استادبزرگ مجید رجایی
مرداد ۵, ۱۳۹۸