مسابقه برترین نمافن های رزم آوری

حمید رجایی در مراسم تجلیل از قهرمانان استان رزم آوران استان تهران
برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان استان تهران
دی ۲, ۱۳۹۸
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رئیس کمیته مسابقات منصوب شد
دی ۲, ۱۳۹۸