مسابقات قهرمانی کشور بانوان
مهر ۱۷, ۱۳۹۶
شینتو (نشستن به حالت دوزانو )
مهر ۱۷, ۱۳۹۶