سی و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان رزم آوران

چند و چون مسابقات پهلوانی رزم آوران در مصاحبه با استادبزرگ مجید رجایی
شهریور ۱۶, ۱۴۰۱
گفتگوی استاد بزرگ رجایی رئیس رزم آوران با خبرگزاری آنا
شهریور ۱۶, ۱۴۰۱