رئیس کمیته مسابقات منصوب شد

مسابقه برترین نمافن های رزم آوری
دی ۷, ۱۳۹۸
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رئیس کمیته روابط عمومی منصوب شد
دی ۷, ۱۳۹۸