رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند

حضور استاد بزرگ رجایی در جلسه مسئولین انجمن های فدراسیون انجمن های ورزشی
دی ۲۴, ۱۳۹۷
درخواست رئیس کمیته رزم آوران خراسان رضوی از وزیر محترم ورزش و جوانان درباره رزم آوران
درخواست رئیس کمیته رزم آوران خراسان رضوی از وزیر محترم ورزش و جوانان درباره رزم آوران
دی ۲۴, ۱۳۹۷