رئیس ستاد برگزاری مسابقات لیگ منصوب شد

رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رئیس کمیته روابط عمومی منصوب شد
دی ۱۱, ۱۳۹۸
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رئیس کمیته رزم آوران استان لرستان منصوب شد
دی ۱۱, ۱۳۹۸