رؤسای کمیته رزم آوران استانهای تهران و کردستان منصوب شدند

برنامه عملیاتی ( تقویم ورزشی ) انجمن رزم آوران در سال 1398
برنامه عملیاتی (تقویم ورزشی) سال ۱۳۹۸ انجمن رزم آوران
تیر ۳, ۱۳۹۸
نتایج مسابقات قهرمانی کشور 1398 خراسان رضوی - مشهد مقدس
نتایج مسابقات قهرمانی کشور ۱۳۹۸ خراسان رضوی – مشهد مقدس
تیر ۳, ۱۳۹۸