رئیس کمیته رزم آوران استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد

آیین نامه مسابقات نمافن (هنرهای نمایش رزمی)
آذر ۵, ۱۳۹۸
حمید رجایی در مراسم تجلیل از قهرمانان استان رزم آوران استان تهران
برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان استان تهران
آذر ۵, ۱۳۹۸