انتصاب آقای کریم بختیاریان به سمت دبیر رزم آوران

رزم آوران به فدراسیون ورزش های رزمی پیوست
خرداد ۶, ۱۳۹۹
انتصاب کوروش مصطفایی به ریاست کمیته فنی و سید اصغر موسویان به عنوان عضو شورای راهبردی
خرداد ۶, ۱۳۹۹