حضور استاد بزرگ رجایی در جلسه مسئولین انجمن های فدراسیون انجمن های ورزشی

جلسه رؤسای کمیته ها و مسئولین استان های رزم آوران
دی ۲۳, ۱۳۹۷
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
دی ۲۳, ۱۳۹۷