جلسه رؤسای کمیته ها و مسئولین استان های رزم آوران

رئیس کمیته رزم آوران استان همدان منصوب شد
رئیس کمیته رزم آوران استان همدان منصوب شد
دی ۲۳, ۱۳۹۷
حضور استاد بزرگ رجایی در جلسه مسئولین انجمن های فدراسیون انجمن های ورزشی
دی ۲۳, ۱۳۹۷