جلسه آنلاین روسای کمیته های ستادی انجمن رزم آوران

اولین دوره مجازی مربیگری عملی رزم آوران
برگزاری اولین دوره مجازی مربیگری عملی رزم آوران
مهر ۱۷, ۱۴۰۰
جلسه رؤسای کمیته های ستادی و انجمن های استانی رزم آوران
مهر ۱۷, ۱۴۰۰