برگزاری اولین دوره مجازی مربیگری عملی رزم آوران

دوره بازآموزی و ارتقاء درجه داوری
برگزاری مجازی دوره بازآموزی و ارتقاء درجه داوری رزم آوران
تیر ۱۶, ۱۴۰۰
جلسه آنلاین روسای کمیته های ستادی انجمن رزم آوران
جلسه آنلاین روسای کمیته های ستادی انجمن رزم آوران
تیر ۱۶, ۱۴۰۰