برگزاری اولین دوره داوری مجازی رزم آوران در سه درجه یک، دو و سه

انتصاب علیرضا رضایی شیرزاد به عنوان رئیس کمیته مربیان
آذر ۲۰, ۱۳۹۹
انتصاب سید علی اصغر موسویان به عنوان رئیس کمیته فرهنگی
آذر ۲۰, ۱۳۹۹