انتصاب مجید سعیدی به ریاست کمیته مسابقات و محمد ابرهیم نوائیان به عنوان عضو شورای راهبردی

انتصاب سیروس نایفی به ریاست کمیته داوران و عزت اله رئیسی به عنوان عضو شورای راهبردی
مرداد ۵, ۱۳۹۹
انتصاب علیرضا رضایی شیرزاد به عنوان رئیس کمیته مربیان
مرداد ۵, ۱۳۹۹