انتصاب علیرضا رضایی شیرزاد به عنوان رئیس کمیته مربیان

انتصاب مجید سعیدی به ریاست کمیته مسابقات و محمد ابرهیم نوائیان به عنوان عضو شورای راهبردی
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹
برگزاری اولین دوره داوری مجازی رزم آوران در سه درجه یک، دو و سه
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹