انتصاب کوروش مصطفایی به ریاست کمیته فنی و سید اصغر موسویان به عنوان عضو شورای راهبردی

رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
انتصاب آقای کریم بختیاریان به سمت دبیر رزم آوران
مرداد ۵, ۱۳۹۹
انتصاب سیروس نایفی به ریاست کمیته داوران و عزت اله رئیسی به عنوان عضو شورای راهبردی
مرداد ۵, ۱۳۹۹