انتصاب سرکار خانم مولود اصفهانی به عنوان رئیس روابط عمومی

انتصاب سید علی اصغر موسویان به عنوان رئیس کمیته فرهنگی
خرداد ۹, ۱۴۰۰
نشست مجازی رؤسای کمیته های استانی رزم آوران
نشست مجازی رؤسای کمیته های استانی رزم آوران برگزار گردید
خرداد ۹, ۱۴۰۰