مسابقات رزم آوران استان تهران

19 آذر 1398

اطلاعیه مسابقات بخش بوستان

به گزارش روابط عمومی کمیته رزم آوران استان تهران، امور مسابقات بخش بوستان در نظر دارد یک دوره مسابقات مبارزه در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان، […]