19 آذر 1398

دوره بازآموزی داوری درجه یک ، دو و سه

به گزارش روابط عمومی کمیته رزم آوران استان تهران، دوره بازآموزی داوری درجه یک ، دو و سه به حضور استادبزرگ رجایی در محل باشگاه مرکزی […]