نشست مجازی رؤسای کمیته های استانی رزم آوران
نشست مجازی رؤسای کمیته های استانی رزم آوران برگزار گردید
22 خرداد 1400
فنکل خان هفت رزم آوران
فنکل خان هفت رزم آوران
16 تیر 1400

فنکل خان شش رزم آوران

فنکل خان شش رزم آوران

فنکل خان شش رزم آوران

قیام ۱- پیشروی به ساعت ۱۲، پای چپ به جلو دست راست و چپ همزمان بَرنِی بان (دفاع لبه خارجی ساعد از داخل) به طرف بالا ۲- بالکوب چپ ۳- دورسا راست ۴- پک دور راست ۵- ۹۰ درجه گردش مثبت رو به زاویه ۹۰درجه، پای چپ جلو، دوربالکوب چپ ۶- ۴۵ درجه گردش مثبت رو به زاویه ۱۳۵ درجه، با سُرش به سمت چپ، پای راست جلو بالکوب راست ۷- ۴۵ درجه گردش مثبت رو به زاویه ۱۸۰ درجه با سرش به سمت چپ پای چپ به جلو بالکوب چپ ۸- حرکت اغفالی زانکوب چپ ۹- ضربه ورپی رو راست پائین ۱۰ – ضربه ورپی رو راست وسط ۱۱- ورپی رو راست بالا ۱۲- ضربه چرخی پای چپ ۱۳- پس از ضربه، چپ به عقب رو به زاویه ۲۷۰ درجه بالکوب راست پائین ۱۴ – بالکوب راست بالا ۱۵– دفاع همزمان فروبالسین (کف دست) راست به پائین و مشت شمشیری چپ ۱۶- ۹۰ درجه گردش منفی رو به زاویه ۱۸۰ درجه، پای راست به عقب دفاع همزمان فروبالسین (کف دست) چپ به پهلو و مشت شمشیری راست- ۱۷-کشش هر دو دست به طرف راست و ضربه بن روب (زیر پا کشی ساق پای) راست ۱۸- ضربه اُورپِی سین (فرودی مورب سینه پا از پهلو) راست رو به زاویه ۱۸۰ درجه ۱۹- ضربه جهشی سینکوب چپ رو به زاویه ۹۰ درجه ۲۰ – پای چپ به جلو رو به زاویه ۹۰ درجه , فروبان راست ۲۱- ضربه دوربالکوب چپ ۲۲ – پای راست به جلو، فربالکوب راست- ۲۳ – بالکوب راست ۲۴ – دفاع همزمان تونِی بان راست (لبه داخلی ساعد از داخل) و بالکوب چپ ۲۵ – ضربه همزمان بالکوب راست و گارد سر با دست چپ ۲۶ – ضربه فرواُرپُک (فرودی مورب لبه مشت) راست ۲۷ – ضربه فروبالکوب (مشت مستقیم فرودی) چپ ۲۸– ضربه همزمان بالکوب راست و زانوی دفاعی چپ ۲۹ – کشش هر دو دست به سمت راست و ضربه دورزانکوب راست ۳۰ – ضربه فرو وَرپیکوب راست (کوبشی فرودی پاشنه پای راست از پهلو پائین) ۳۱- ضربه چرخشی جهشی ورپی رو راست رو به زاویه ۹۰درجه ۳۲- گردش منفی رو به زاویه ۲۷۰ درجه پای راست به جلو ۳۳- حرکت پیاپی دفاع توبالسین (کف دست به داخل) و ضربه شمشیری راست ۳۴- دفاع دورسا چپ ۳۵ – ضربه فَر اُرپک چپ (برشی لبه مشت چپ مورب به طرف بالا) ۳۶ – ضربه فَربالکوب راست ۳۷ – ضربه پُک دور راست ۳۸ – بالکوب چپ ۳۹ – بالکوب راست ۴۰ – ضربه پرنده پیکوب راست ۴۱- دقیقا محور چپ تمام حرکات از حرکت شماره دو(۲) رو به زاویه ۲۷۰ درجه شروع و رو به زاویه صفر درجه تمام میشود – قیام

 

جهت دانلود فایل فنکل خان شش رزم آوران اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.