فنکل خان سه رزم آوران
فنکل خان سه رزم آوران
17 بهمن 1397
فنکل خان پنج رزم آوران
فنکل خان پنج رزم آوران
4 اسفند 1397

فنکل خان چهار رزم آوران

فنکل خان چهار رزم آوران

قیام- 1- باروسان پای چپ جلو، دفاع دورسا راست- 2-دوربالکوب چپ- 3- بالکوب راست- 4-سینکوب راست- 5- باروسان پای راست جلو، وَربان چپ (دفاع پهلو از داخل چپ)- 6- دوربالکوب راست- 7- بالکوب چپ- 8- سینکوب چپ- 9- 90 درجه گردش منفی به چپ، پای چپ جلو، پُک دور چپ- 10- بالکوب راست-11- بالکوب چپ- 12- وَر پِی رو پایین (روی پای راست پایین)- 13- باروسان پای راست جلو، پُک دور راست- 14- دوربالکوب چپ- 15- بالکوب راست- 16- وَرپیکوب چپ (کوبشی پاشنه چپ)-17- 180 درجه گردش مثبت از راست، باروسان پای چپ عقب، پُک دور راست- 18- بالکوب چپ- 19- ورپیکوب چپ پایین- 20- باروسان پای چپ جلو، پُک دور چپ- 21- دوربالکوب راست- 22- بالکوب چپ- 23- ورپیکوب راست- 24-180 درجه گردش منفی از چپ ، باروسان پای راست عقب، پُک دور چپ- 25- بالکوب راست- 26- نشست و جاخالی بطرف چپ- 27- دوربالکوب چپ- 28- پای راست پشت پای چپ (قلاب)، بالکوب چپ- 29- ورپیکوب چپ (در خلاف جهت محور شروع)- 30- پای چپ عقب (رو به ساعت 9) پُک دور راست- 31- بالکوب چپ- 32- نشست و جاخالی به سمت راست- 33- دوربالکوب راست- 34- پای چپ پشت پای راست، بالکوب راست- 35- ورپیکوب راست (به طرف 12(محور شروع))- 36- 90 درجه گردش مثبت به راست ، پای راست عقب دورسا چپ ( رو به 12)- 37- دوربالکوب راست- 38- بالکوب چپ- 39- کمانکوب چپ (هلالی کوبشی چپ)- 40- پای چپ عقب، وَربان راست (دفاع پهلو از داخل راست)- 41- دوربالکوب چپ- 42- بالکوب راست- 43- کمانکوب راست (هلالی کوبشی راست)- 44-90 درجه گردش مثبت به راست، پای راست جلو، اُرپُک راست (برشی از بالا داخل دست راست)- 45- فروبالسان چپ (مستقیم چپ از بالا)- 46- فَربالکوب راست (مشت راست از پایین)- 47- 180 درجه گردش منفی از چپ، کمانی چپ (هلالی برشی چرخشی چپ)- 48- پای چپ جلو(بطرف 9)، اُرپُک چپ (مشت برشی چپ)- 49- فروبالسان راست (مستقیم راست از بالا)- 50- فربالکوب چپ (مشت چپ از پایین)- 51-180 درجه گردش مثبت از راست، کمانی راست – 52- پای راست جلو(به طرف 3)، پُک دور راست- 53- بالکوب چپ- 54- بالکوب چپ- 55- 90 گردش منفی به چپ پیکوب چپ پایین (رو به 12)- 56- سینکوب چپ با سُرِش به جلو- 57- پای چپ جلو پُک دور چپ- 58- بالکوب راست- 59- بالکوب راست- 60- پیکوب راست پایین، سینکوب راست با سُرِش به طرف جلو- قیام

 

جهت دانلود فایل فنکل خان چهار رزم آوران اینجا کلیک کنید

3 دیدگاه ها

 1. سیدکریم حسینی گفت:

  درود
  در شماره ۳۹ و ۴۳ کمانکوب را هلالی برشی تایپ کردین
  هلالی کوبشی هست
  با تشکر

 2. سیدکریم حسینی گفت:

  باعرض سلام و درود
  مورد شماره ۱۹ از ور پیکوب به ( ور پی رو ) اصلاح شود
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.