مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان رزم آوران
مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان رزم آوران
15 بهمن 1397
فنکل خان دو رزم آوران
فنکل خان دو رزم آوران
17 بهمن 1397

فنکل خان یک رزم آوران

فنکل خان یک رزم آوران

قیام– 1- باروسان پای راست عقب (استقرار کامل پای راست عقب) ، دورسا چپ (دفاع ساعد دست چپ)- 2- بالکوب راست (ضربه مشت مستقیم با دست راست)– 3- زانکوب راست (ضربه زانو با پای راست)– 4- پای راست به طرف جلو ، استقرار باروسان(استقرار کامل)، دورسا راست- 5- بالکوب چپ– 6- زانکوب چپ– 7- گردش 90 درجه بطرف چپ، باروسان پای چپ جلو، فروبان چپ (دفاع پایین با دست چپ)– 8- بالکوب راست– 9- بالکوب چپ– 10- زانکوب چپ- 11- باروسان پای چپ عقب، دورسا راست- 12- بالکوب چپ- 13- بالکوب راست- 14- زانکوب راست- 15- گردش 90 درجه بطرف راست، باروسان پای راست جلو، فروبان راست- 16- بالکوب چپ- 17- سینکوب چپ ( ضربه سینه پای چپ)- 18- باروسان پای چپ جلو، دورسا چپ- 19- بالکوب راست- 20- سینکوب راست- 21- گردش 90 درجه بطرف راست، باروسان پای راست جلو، فروبان راست- 22- بالکوب چپ- 23- بالکوب راست- 24- سینکوب راست- 25- باروسان پای راست عقب، دورسا چپ- 26- بالکوب راست- 27- بالکوب چپ- 28- سینکوب چپ- 29- گردش 90 درجه بطرف چپ، فروبان چپ- 30- بالکوب راست- قیام

 

جهت دانلود فایل فنکل خان یک رزم آوران اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.