پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)

تک پی( استقرار بر روی پای عقب تر)
20 مهر 1396
تک پی پیش (استقرار بر روی پای جلوتر)
20 مهر 1396

پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)

طریقه ایستادن به حالت استقرار پی پیچ :
ابتدا به حالت استقرار تک پی قرار می گیریم سپس پاشنه پای جلو تر 90 درجه به سمت داخل گردش می نماید به طوری که لبه خارجی کف هردو پا عمود بر یکدیگر باشند ، بدن نیز در زاویه 45 درجه به سمت مخالف پای تکیه گاه قرار می گیرد تا شانه موافق جلو تر باشد . مشتها گره کرده در حالت گارد قرار می گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.