تک پی پیش (استقرار بر روی پای جلوتر)
20 مهر 1396
استقرار پی قلاب رزم آوران
پی قلاب (استقرار به حالت پای ضربدری)
20 مهر 1396

پی تاب (استقرار)

طریقه ایستادن به حالت استقرار پی تاپ :
از حالت استقرار کوه سان 70 درصد وزن بر روی یک پا منتقل می شود و سپس پاشنه پای دیگر 90 در جه به سمت خارج گردش نموده و کاملا از زمین بلند می شود تا ساق پا در امتداد روی پا عمود به لبه خارجی کف پای تکیه گاه قرار گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.