تک پی پیش (استقرار بر روی پای جلوتر)

پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)
20 مهر 1396
پی تاب (استقرار)
20 مهر 1396

تک پی پیش (استقرار بر روی پای جلوتر)

طریقه ایستادن به حالت استقرار تک پی پیش :
در حالت قیام وزن کاملا بر روی پای تکیه گاه منتقل می شود و پاشنه پای دیگر کمی از زمین بلند شده و به سمت داخل گردش می نماید . تاجائیکه لبه خارجی کف آن پا در امتداد پاشنه پای تکیه گاه قرار گیرد . زانوی پای تکیه گاه تا امتداد سینه همان پا به طرف جلو و خارج خم می شود .و بدن 30 درجه در جهت مخالف پای تکیه گاه گردش می نماید .مشتها گره کرده در حالت گارد قرار می گیرند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.