پی پیش ( استقرار متمایل به پیش)
20 مهر 1396
پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)
20 مهر 1396

تک پی( استقرار بر روی پای عقب تر)

طریقه ایستادن به حالت تک پی :
در این استقرار تمام وزن بدن بر روی یک پا منتقل می گردد و و پای دیگر به فاصله عرض یک کف پا از بغل و به اندازه طول یک کف پا جلو تر ازپای تکیه گاه قرار میگیرد و پاشنه پا کاملا از زمین بالا می آید تا اینکه ساق پا در امتداد روی پا عمود بر زمین قرار گیرد. زانوی پای تکیه گاه نیز تا حدی که در امتداد سینه همان پا قرار گیرد به طرف جلو و خارج خم می شود. لبه خارجی کف هر دو پا کاملا به سمت روبرو وبدن حدود 30 درجه به سمت پای تکیه گاه گردش می نماید . هر دو مشت گره کرده و در حالت گارد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.