نتیجه انفرادی مسابقات قهرمانی کشور آقایان زنجان 1396

فرمان چرخش مبارزین رو به هیأت مجری
18 مهر 1396
معرفی رزم آوران
19 مهر 1396

نتیجه انفرادی مسابقات قهرمانی کشور آقایان زنجان 1396

نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشوری آقایان رده سنی نونهالان

وزن مقام اول مقام دوم مقام سوم مشترک مقام سوم مشترک
25- محمدرضا نادری(چهارمحال و بختیاری) رضا اماملو(زنجان) محمدمهدی زلقی(خوزستان) امیرحسین نوری(تهران الف)
28- امیرحسین اله یاری(تهران الف) مسیح قدیری نژاد(خوزستان) مهیار سیدمحمودی(کرمانشاه) ابوالفضل اماملو (زنجان)
31- متین مؤمن زاده (تهران الف) متین قدیری(خوزستان) صادق علی یاری (اصفهان) یاسین محمدی (مازندران)
35- فرهاد کیانی (همدان) عرشیا آقاجری (خوزستان) امیرمحمد اربطی (زنجان) علی نادری(چهارمحال و بختیاری)
39- علی چینی پرداز(خوزستان) آکو مرادی (کرمانشاه) محسن خدایی (زنجان) حسین کریم پور(چهارمحال و بختیاری)
43- مهدی نظری (تهران الف) مهدی مصطفایی (کرمانشاه) عرفان علوی (خوزستان) محمدجوادنظریان(چهارمحال و بختیاری)
47- پویا کریمیان (چهارمحال و بختیاری) پارسا کوشکی (کرمانشاه) سینا غیاثی (مازندران) علی جعفری (تهران ب)
51- حسین قائدی (چهارمحال و بختیاری) اصغر نجف قلی زاده(تهران الف) مهدی طیوری (اصفهان) علیرضا بهمنی (خوزستان)
55- دانیال براتی (چهارمحال و بختیاری) علیرضا باقرزاده (اصفهان) محمد حیدری (همدان) عرشیا حسین زاده (مازندران)
55+ رامتین مرادی (زنجان) عرفان قائدی (چهارمحال و بختیاری) امیرحسین خاجوی(خوزستان) امیرحسین پارسا (مرکزی)

 

نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشور آقایان رده سنی نوجوانان

 

وزن مقام اول مقام دوم مقام سوم مشترک مقام سوم مشترک
38- میلاد پرویزی (تهران الف) سامان خدری (کرمانشاه) ابوالفضل طاهری(چهارمحال و بختیاری) مسعود درند (کرمانشاه)
42- محمدحسین همتی(چهارمحال وبختیاری) محمد معین دستان(کرمانشاه) محمد فکوری(تهران الف) سیدمحمدجعفر موسوی(زنجان)
46- بهشاد باولی بهمنی (خوزستان) علی بیوری (مازندران) مرتضی خوشگواه(چهارمحال وبختیاری) محمدرضا محمدی(کرمانشاه)
50- امیرحسین بیات(همدان) سجاد ستاری(اصفهان) محمد شایان قلی زاده (زنجان) امیرحسین رضائی(مازندارن)
55- امیرحسین کریمی پور(چهارمحال وبختیاری) علی عبدالهی (خوزستان) پیمان سلیمی (مازندران) یاسین رضایی (خوزستان)
60- محمدجواد ملکی(خوزستان) محمدرضارئیسی(چهارمحال وبختیاری) پوریا آوختی زاده(کرمانشاه) امیرحسین همتی(چهارمحال)
65- مهدی نظری(زنجان) علی حیدری(چهارمحال وبختیاری) احمد احمدی(زنجان) محمدبشیر جلالی (خوزستان)
70- امیررضا قاسمی(چهارمحال و بختیاری) محمد وفائی (زنجان) علی حیدری (زنجان) حسین محمدیان (تهران الف)
75- بهنام فتحی(چهارمحال و بختیاری) مهدی عبدی(زنجان) یونس سعیدی (مرکزی) محراب رشیدی (کرمانشاه)
75+ محمد احمدی(زنجان) محمد محمدی (کرمانشاه) فرید نوذری (اصفهان) ابوالفضل کارگر (مازندران)

 

نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشور آقایان رده سنی جوانان و بزرگسالان

وزن مقام اول مقام دوم مقام سوم مشترک مقام سوم مشترک
55- مالک عماری (خوزستان) مصطفی حاجی میری(زنجان) محمد ستاری (اصفهان)
60- محمد فروغی (گیلان) محمد اسمعیل پور(تهران الف) وحید قبادی(کرمانشاه) محمد باغبانی فرد(تهران ب)
65- بهنام ماهور(خوزستان) محمدرضا بناء(مازندران) امیرحسین روحی(مازندران) محسن مرادی (کرمانشاه)
70- سعید قبادی(کرمانشاه) محمد حطاوی(خوزستان) رضا رحمانی(مازندران) امیرحسین صفری(همدان)
75- امین شریفات(خوزستان) حمیدرضا محمودی(اصفهان) مصطفی اکبری(مازندران) سجاد الیاسی(کرمانشاه)
80- سیدمهرداد مرتضوی(اصفهان) عبدالحسین اسفندیاری(خوزستان) فرزاد شریفی (خوزستان) سید مهدی حسینی(مازندران)
87- مجنی سلیمانی (خوزستان) حسین قاسمی(مازندران) محمد رضا قوس(کرمانشاه) مجید سلیمانیان(اصفهان)
95- سیدمحمد شوکتی(خوزستان) سیدحسن موسوی(مازندران) محمد امجدیان(کرمانشاه)
105- امین رشیدی(کرمانشاه) سجادکریمی(چهارمحال وبختیاری) محمود طاهری نژاد(مازندران) علی نوری (همدان)
105+ سیدامیرحسین نیرثابتی(گیلان) رضا خلافتی(خوزستان) رضا محمدرضایی(خوزستان) بهنام قره باغی (همدان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.