بارو سان (استقرار کامل)
18 مهر 1396
آموزش داوری رزم آوران
قیام
18 مهر 1396

پی پس (استقرار متمایل به پس)

طریقه ایستادن به حالت پی پس :

بدن کاملا کشیده به سمت بالا، عضلات شکم در حالت انقباض و لگن به سمت جلو، از حالت استقرار پهلو، پاشنه پایی که قرار است دراستقرار متمایل به پس جلو قرار گیرد به سمت داخل گردش می نماید، تا حدی که لبه خارجی کف پای جلو در امتداد پاشنه پای عقب تر در استقرار باشد ، زانوی هردو پا کمی به طرف خارج خم می شود تا وزن روی لبه خارجی پا ها قرارگیرد ، مشت ها گره کرده در حالت گارد، بدن 30 درجه در جهت پای جلوتر گردش می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.