پی پس (استقرار متمایل به پس)
18 مهر 1396
ادای احترام توسط داور به هیأت مجری و سرداور
18 مهر 1396

قیام

آموزش داوری رزم آوران

طریقه ایستادن به حالت قیام در داوری همانگونه است که در قسمت آموزش های فنی مطرح شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.