آموزش داوری رزم آوران
فرمان داور به مبارزین برای استقرار در محل خود
18 مهر 1396
نتیجه انفرادی مسابقات قهرمانی کشور آقایان زنجان 1396
19 مهر 1396

فرمان چرخش مبارزین رو به هیأت مجری

مطابق تصویر داور مسابقه به مبارزین فرمان چرخش به سمت هیأت مجری را می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.