فرمان داور به مبارزین برای استقرار در محل خود

آموزش داوری رزم آوران
احضار مبارزین توسط داور وسط
18 مهر 1396
فرمان چرخش مبارزین رو به هیأت مجری
18 مهر 1396

فرمان داور به مبارزین برای استقرار در محل خود

آموزش داوری رزم آوران

داور مسابقه مطابق تصویر به مبارزین فرمان می دهد تا در جای خود مستقر گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.