ادای احترام توسط داور به هیأت مجری و سرداور
18 مهر 1396
آموزش داوری رزم آوران
فرمان داور به مبارزین برای استقرار در محل خود
18 مهر 1396

احضار مبارزین توسط داور وسط

آموزش داوری رزم آوران

در مسابقات مبارزین مطابق تصویر به داخل زمین دعوت می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.