قیام( ایستادن به حالت آماده)
17 مهر 1396
کوه سان ( استقرار پهلو)
17 مهر 1396

شینتو (نشستن به حالت دوزانو )

طریقه نشستن به حالت شینتو :

برای نشستن از حالت قیام وزن بدن بر روی پای راست منتقل می گردد و با خم شدن زانوی پای راست ،ساق پا و زانوی پای چپ را بر روی زمین قرار می دهیم و سپس با تکیه بر آن پا ، پای راست را روی زمین قرار می دهیم . در آخرین مرحله قسمت روی پای راست ، بر کف پای چپ قرار می گیرد و به صورت دوزانو روی زمین قرار می گیریم ، بدن کاملا به سمت بالا کشیده است و کف دستها روی ران پاها قرار دارد ، سر به سمت بالا کشیده و چشمها به افق روبرو . برای بلند شدن از حالت شینتو ابتدا روی زانو ها بلند شده ، اول کف پای راست را روی زمین می گذاریم و با تکیه بر آن حین بلند شدن پای چپ را از زمین بلند می کنیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.