گفتگوی استاد بزرگ رجایی رئیس رزم آوران با خبرگزاری آنا