نشست مجازی رؤسای کمیته های استانی رزم آوران برگزار گردید